Monachium/Karlsruhe – monachijski Start-up LoadFox z branży logistycznej umożliwia dzięki inteligentnemu algorytmowi łączenie ładunków częściowych w optymalne trasy. W ubiegłym roku dołączyły spedycje i firmy transportowe z Polski, a wkrótce planowana jest ekspansja na dalsze kraje europejskie, m.in. Francja, Belgia, Luxemburg i Holandia. W tym celu Loadfox połączył siły z Grupą PTV, której mapy zostały zintegrowane z platformą.

„Z PTV znacznie rozszerzyliśmy spektrum naszch usług i rozwinęliśmy działalność na rynku zachodnioeuropejskim. Kraje Beneluxu i Francja są ważnymi punktami w branży logistycznej i transporcie międzynarodowym”, mówi Sebastian Sorger, CEO LoadFox. PTV jest liderem w opracowywaniu inteligentnych rozwiązań programowych i zintegrowanych koncepcji zarządzania ruchem oraz posiada wieloletnie doświadczenie w rozwoju w zakresie wyznaczania i optymalizacji tras. Ważną częścią oferty PTV są xServer: z pomocą narzędzi programistycznych możliwa jest indywidualna i zintegrowana optymalizacja tras, wizualizacja map i geokodowanie. Poprzez integrację z LoadFox „Wspólne ładunki” nastąpiło rozszerzenie zakresu usług i funkcjonalności platformy.

Zaproponowane rozwiązanie cyfrowe zostało bardzo dobrze przyjęte przez branżę. „Stale pozyskujemy nowych partnerów i nasza oferta jest oceniana bardzo pozytywnie. Po udanym starcie w Polsce, również firmy z innych krajów europejskich wykazują zainteresowanie naszą praktyczną aplikacją. Na to zapotrzebowanie zareagowaliśmy”, dodaje Sebastian Sorger. LoadFox umożliwi zatem w wielu krajach europejskich pełne wykorzystanie istniejących możliwości przewozowych, redukcję pustych przejazdów, a tym samym zmniejszenie natężenia ruchu i emisji CO2. LoadFox platforma online z obszernym materiałem mapowym Grupy PTV będzie sukcesywnie rozszerzać działalność w najbliższych miesiącach na kolejne kraje członkowskie Unii Europejskiej.