Polityka prywatności Drukuj

1. WSTĘP

Dziękujemy za zainteresowanie platformą LoadFox, prowadzoną przez spółkę LoadFox GmbH („my” lub „LoadFox”) pod adresem www.loadfox.eu („platforma”), jako użytkownik („ty” lub „użytkownik”). W niniejszej polityce prywatności („polityka prywatności”) pragniemy poinformować Cię o tym, w jaki sposób gromadzone przez naszą platformę dane osobowe („dane osobowe”) są pozyskiwane, przetwarzane i wykorzystywane. Ponadto, za pomocą niniejszej polityki prywatności osoby, których dane dotyczą są informowane o swoich prawach. Przestrzegamy przepisów o ochronie danych zawartych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych (RODO), niemieckiej federalnej ustawie o ochronie danych (BDSG) i innych ustawach. Ochrona prywatności oraz ochrona naszych użytkowników ma dla nas szczególne znaczenie.
W przypadku aktualizacji lub innej zmiany polityki prywatności w przyszłości poinformujemy o tym fakcie na niniejszej stronie.

Administratorem danych zgodnie z art. 4 ust. 7 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) jest

LoadFox GmbH
Dachauer Straße 667
80995 München
Niemcy

Telefon: +49 89 4141 827 – 20
e-mail: info@loadfox.eu

Prezes zarządu: Sebastian Sorger, Markus Lipinsky

Inspektorem ochrony danych jest

Dominique Peter
Telefon: +49 89 4141 827 – 41
e-mail: nike.peter@loadfox.eu

2. GROGROMADZENIE I PRZETWARZANIE DANYCH

2.1 Gromadzenie anonimowych danych użytkowników podczas korzystania z naszych stron internetowych z pominięciem Twojego konta użytkownika

Witryna internetowa firmy LoadFox GmbH zbiera serię ogólnych danych i informacji za każdym razem, gdy osoba, której dane dotyczą lub zautomatyzowany system uzyskuje dostęp do strony internetowej. Gromadzone mogą być (1) używane typy i wersje przeglądarek, (2) system operacyjny używany przez system dostępu, (3) strony internetowe, z których system dostępu uzyskuje dostęp do naszej strony internetowej (tzw. strony odsyłające), (4) podwitryny internetowe, do których dostęp uzyskuje się za pośrednictwem systemu dostępu na naszej stronie internetowej (5) data i godzina dostępu, (6) adres protokołu internetowego (adres IP), (7) dostawca usług internetowych systemu dostępu, (8) informacje techniczne dotyczące wizyty (np. metoda HTTP, wersja HTTP, kod odpowiedzi HTTP, długość przesyłanych danych) oraz (9) inne dane i informacje zapewniające bezpieczeństwo w przypadku ataków na nasze systemy technologii informatycznych.

Informacje te są anonimizowane i oceniane w celach statystycznych. Jako indywidualny użytkownik pozostajesz anonimowy i LoadFox nie wyciąga żadnych wniosków na temat osoby, której dane dotyczą. Informacje te są raczej wymagane, aby (1) właściwie dostarczyć zawartość naszej strony internetowej, (2) w celu optymalizacji naszych treści i ofert, (3) w celu zapewnienia trwałej żywotności naszych systemów informatycznych i technologii naszej platformy, oraz (4) aby móc podać organom ścigania niezbędne informacje w przypadku cyberataku. Anonimowe dane z plików dziennika serwera są przechowywane oddzielnie od wszystkich danych osobowych przekazanych przez osobę, której dane dotyczą.

Podstawą prawną takiego przetwarzania jest potrzeba ochrony naszych uzasadnionych interesów zgodnie z. art. 6 ust. 1 f) RODO.

2.2 Gromadzenie i przetwarzanie danych podczas rejestracji

Osoba, której dane dotyczą ma możliwość zarejestrowania siebie i swojej firmy na stronie internetowej LoadFox GmbH podając dane osobowe. To jakie dane osobowe są przesyłane do LoadFox GmbH wynika z odpowiedniej maski wprowadzania. Wprowadzone dane będą gromadzone i przechowywane wyłącznie do użytku wewnętrznego i do własnych celów. LoadFox GmbH może zorganizować przekazanie danych do jednego lub więcej podmiotów przetwarzających, którzy również wykorzystują dane wyłącznie do użytku wewnętrznego przypisanego administratorowi danych.

Niniejsze dane osobowe przetwarzamy do rejestracji użytkownika platformy, jak również do przyszłego korzystania z platformy jako zarejestrowany użytkownik (patrz pozycja 2.3 poniżej).

Podstawę prawną takiego przetwarzania stanowi konieczność wykonania umowy lub wykonania środków przedumownych zgodnie z art. 6 ust. 1 b) RODO.

2.3 Ocena zdolności kredytowej użytkownika

Do celów oceny zdolności kredytowej firma CRIF Bürgel GmbH, Radlkofer Straße 2, 81379 Monachium lub Coface Central Europe Holding AG, Marxergasse 4c, 1030 Wiedeń, Austria, która ma w swojej bazie danych dane adresowe i dane dotyczące zdolności kredytowej Twojej firmy, udostępni nam te dane pod warunkiem, że w wiarygodny sposób wykażemy uzasadniony interes, oraz że brak jest przesłanki do założenia, że ze strony użytkownika istnieje słuszny interes w wyłączeniu przekazania tych informacji. W przypadku danych adresowych i danych dotyczących zdolności kredytowej chodzi o dane, które są możliwe do udowodnienia w celu obliczenia wartości prawdopodobieństwa w oparciu o uznaną naukowo metodę matematyczno-statystyczną i istotne w odniesieniu do obliczenia prawdopodobieństwa wystąpienia określonego zachowania. Do obliczenia wartości prawdopodobieństwa nie stosuje się wyłącznie danych adresowych.

Podstawę prawną porównania danych adresowych i wiarygodności kredytowej z wyżej wymienionymi partnerami stanowi art. 6 ust. 1 f) RODO. Naszym uzasadnionym interesem jest nasze bezpieczeństwo i bezpieczeństwo naszych pozostałych klientów w związku z działalnością gospodarczą oraz redukcja ryzyka niewypłacalności. 

 

2.4 Gromadzenie i przetwarzanie danych podczas korzystania z platformy w charakterze zarejestrowanego użytkownika

Jeśli korzystasz z platformy jako zarejestrowany użytkownik, logując się za pośrednictwem swojego konta użytkownika, zbieramy i przetwarzamy następujące dane osobowe wykraczające poza punkt 2.2 powyżej: w stosownych przypadkach obraz profilu użytkownika, informacje o osobie kontaktowej dotyczące oferowanego lub przejmowanego ładunku, zachowanie podczas wyszukiwania, informacje o użytkowniku w związku z zawieraniem i realizacją umów przewozu, informacje o wskazanym na platformie ładunku (w tym realizacja płatności) oraz danych dotyczących przebytych tras.

Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 b) RODO.

3. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOM TRZECIM

Przekazujemy Twoje dane osobowe osobom trzecim wyłącznie w następujących przypadkach:

 

3.1. Przekazywanie danych innym użytkownikom platformy

W przypadku, gdy jest to niezbędne do użytkowania platformy (w szczególności w celu pośredniczenia w przekazywaniu ładunku lub w celu zawarcia umów przewozu), Twoje dane osobowe – w szczególności dane kontaktowe – mogą być przekazywane także innym użytkownikom platformy (np. Twoim partnerom przewozowym). Pozostałe szczegóły w tym zakresie wynikają z zawartych pomiędzy Tobą a nami „Ogólnych warunków handlowych korzystania z platformy LoadFox”.

Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 b) RODO.

 

3.2. Przekazywanie danych usługodawcom firmy LoadFox

Twoje dane osobowe i dane użytkownika są przekazywane wyłącznie w razie konieczności usługodawcom firmy LoadFox (np. przyszłym usługodawcom zintegrowanego systemu TMS (system zarządzania transportem) / FMS (system zarządzania flotą), usługodawcom telematycznym oraz spółkom – grupom MAN (w szczególności w przypadku usług RIO), w przypadku, gdy dane usługi mają być realizowane

 Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 b) RODO.

 

3.3 Badanie zdolności kredytowej

W granicach dopuszczonych przez prawo i z uwzględnieniem uzasadnionych interesów w wyłączeniu przekazania informacji lub użytkowania mamy prawo do przekazywania Twoich danych adresowych oraz danych dotyczących zdolności kredytowej firmie CRIF Bürgel GmbH, Raldkoferstraße 2, 81373 Monachium lub firmie Coface Central Europe Holding AG, Marxergasse 4c, 1030 Wiedeń, Austria oraz do składania zapytań o Twoje dane do powyższej firmy w celu badania wypłacalności i zdolności kredytowej.

Podstawą prawną porównania danych adresowych i wiarygodności kredytowej z wyżej wymienionymi partnerami jest art. 6 ust. 1 f) RODO. Naszym uzasadnionym interesem jest nasze bezpieczeństwo i bezpieczeństwo naszych pozostałych klientów w związku z działalnością gospodarczą oraz redukcja ryzyka niewypłacalności.

 

3.4. Przekazywanie danych instytucjom państwowym i organom władzy

Przekazywanie danych osobowych instytucjom państwowym i organom władzy ma miejsce jedynie na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

Podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 c) RODO.

 

4. GROMADZENIE DANYCH PRZEZ SERWISY ANALIZY OGLĄDALNOŚCI STRON INTERNETOWYCH

4.1. Google (Universal) Analytics

Platforma korzysta z Google (Universal) Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych Google Ireland Limited („Google”). Google Analytics korzysta z tzw. „Cookies”, plików testowych przechowywanych na Twoim komputerze i umożliwiających analizę Twojego korzystania z platformy. Informacje generowane przez cookies dotyczące Twojego korzystania z platformy (łącznie z Twoim adresem IP) są co do zasady przekazywane do serwera Google w USA i tam przechowywane. Firma Google przedłożyła Tarczę Prywatności UE-USA (https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework).

Pragniemy podkreślić, że platforma Google Analytics została poszerzona o kod „anonymizeIp” w celu zapewnienia zanonimizowanego gromadzenia adresów IP (tzw. maskowanie IP). W imieniu firmy LoadFox Google będzie korzystać z tych informacji w celu oceny korzystania z platformy oraz sporządzania raportów dotyczących aktywności na platformie dla firmy LoadFox oraz świadczenia innych usług powiązanych z korzystaniem z platformy i Internetu. Google przekaże te informacje osobom trzecim, o ile będzie to konieczne z punktu widzenia prawa lub w przypadku, gdy osoby trzecie przetwarzają te dane w imieniu firmy Google. Przekazywany w ramach usługi Google Analytics przez Twoją przeglądarkę adres IP nie zostanie połączony przez Google z innymi danymi. Możesz uniemożliwić instalację plików i tym samym gromadzenie generowanych przez cookies danych odnoszących się do przekazywania danych dotyczących Twojego korzystania ze strony internetowej (łącznie z Twoim adresem IP) firmie Google oraz przetwarzania tych danych przez firmę Google wybierając odpowiednie ustawienia oprogramowania Twojej przeglądarki; uprzedzamy jednak, że w takiej sytuacji nie będziesz mógł korzystać ze wszystkich funkcji platformy w pełnym zakresie.

W przypadku braku zgody na gromadzenie Twoich danych użytkownika przez Google Analytics możesz łatwo zdekatyzować tę usługę (opt-out). W tym celu należy kliknąć poniższy link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

Więcej informacji na temat warunków korzystania i ochrony danych znajdziesz tutaj: https://policies.google.com/terms?hl=pl lub https://policies.google.com/privacy?hl=pl

Alternatywą do przeglądarki add-on lub przeglądarek na urządzeniach mobilnych jest kliknięcie na poniższy link w celu uniemożliwienia w przyszłości gromadzenia danych przez Google Analytics w ramach platformy (funcja opt-out działa wyłącznie w ramach przeglądarki i tylko dla niniejszej domeny): dezaktywuj Google Analytics. Plik cookie opt-out jest przechowywany na Twoim urządzeniu. W przypadku usunięcia plików cookies w niniejszej wyszukiwarce należy ponownie kliknąć link.

Podstawą prawną przetwarzania jest potrzeba ochrony naszych uzasadnionych interesów zgodnie z art. 6 ust. 1 f) RODO, czyli nasz interes w statystycznej ocenie zachowań użytkowników naszej witryny. 

 

4.2 Inspectlet

Niniejsza strona internetowa korzysta z funkcji „inspectlet”, usługi analizy oglądalności stron internetowych usługodawcy Inspectlet. Inspectlet pozwala nam analizować zachowanie użytkownika na naszej stronie (np. ruchy i kliknięcia myszy, przewijanie, zachowanie w polach formularzy). Ponadto Inspectlet korzysta z tzw. „cookies”, plików tekstowych przechowywanych na Twoim komputerze i umożliwiających analizę korzystania przez Ciebie ze strony internetowej (np. na które treści strony klika użytkownik). W tym celu nie są gromadzone, przetwarzane ani wykorzystywane Twoje dane osobowe; tworzone są jedynie profile użytkowników przy wykorzystaniu pseudonimów. Pseudonimizowane profile użytkowników nie zostaną połączone z danymi osobowymi osoby będącej właścicielem pseudonimu bez wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą. Ponadto informacje mogą być przekazywane stronom trzecim, jeżeli jest to wymagane przez prawo lub w przypadku, gdy strony trzecie przetwarzają te dane na zlecenie Inspectlet.

Możesz w każdej chwili zrezygnować z gromadzenia, przetwarzania i generowania danych przez usługę analizy danych Inspectlet postępując zgodnie z poniższymi instrukcjami: http://www.inspectlet.com/optout.

Aby uzyskać więcej informacji na temat gromadzenia danych przez Inspectlet, zobacz Warunki użytkowania Inspectlet: https://www.inspectlet.com/legal.

Podstawą prawną przetwarzania jest potrzeba ochrony naszych uzasadnionych interesów zgodnie z. art. 6 pkt 1 f) RODO, w szczególności nasz interes w statystycznej ocenie zachowania użytkowników naszej strony internetowej.

5. COOKIES

Strony internetowe firmy LoadFox GmbH używają cookies. Cookies to małe pliki tekstowe gromadzone na Twoim komputerze i w przeglądarce. Cookies nie wyrządzają żadnych szkód komputerowi i nie zawierają wirusów. Pliki cookies zawierają tzw. identyfikator pliku cookies, który stanowi unikalny identyfikator pliku cookies. Składa się z ciągu znaków, przez który strony internetowe i serwery mogą być przypisane do konkretnej przeglądarki internetowej, w której przechowywany był plik cookies. Dzięki temu odwiedzane witryny i serwery mogą odróżnić przeglądarkę danej osoby od innych. Większość przeglądarek jest ustawiona w taki sposób, że cookies są automatycznie akceptowane. Masz jednak możliwość dezaktywacji tej funkcji w Twojej przeglądarce. LoadFox wykorzystuje pliki cookies, aby uczynić ofertę bardziej przyjazną dla użytkownika, efektywniejszą i bardziej bezpieczną. Nasze pliki cookies nie zawierają danych osobowych. Wykorzystywane przez nas cookies stanowią – poza plikami cookies wymienionymi w punkcie 4 – tak zwane „cookies sesyjne“. Są one automatycznie usuwane po zakończeniu Twojej wizyty na stronie. Oczywiście możesz zrezygnować z plików cookies podczas korzystania z platformy; może to jednak prowadzić do ograniczenia niektórych funkcji naszych usług.

Osoba, której dane dotyczą, może w każdej chwili uniemożliwić ustawienie plików cookies za pośrednictwem naszych stron internetowych za pomocą odpowiedniego ustawienia używanej przeglądarki internetowej i trwale zabronić ustawiania plików cookie. Ponadto już ustawione pliki cookies można usunąć w dowolnym momencie za pośrednictwem przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania. Odpowiednie instrukcje można znaleźć na stronie pomocy przeglądarki:

6. NEWSLETTER I REMARKETING/RETARGETING

Na stronie internetowej LoadFox GmbH użytkownicy mają możliwość zapisania się do newslettera naszej firmy. To jakie dane osobowe są przesyłane do LoadFox GmbH przy zamawianiu newslettera wynika z maski wprowadzania używanej do tego celu.

LoadFox GmbH w regularnych odstępach czasu informuje swoich klientów i partnerów biznesowych za pośrednictwem newslettera o ofertach i usługach firmy. Jeśli zarejestrujesz się, aby otrzymywać nasz newsletter, potrzebujemy do tego celu prawidłowego adresu e-mail. Po wprowadzeniu adresu e-mail i potwierdzeniu tekstu zgody otrzymasz zautomatyzowaną wiadomość e-mail, w której potwierdzisz swoją zgodę, klikając link (opcja podwójnego potwierdzenia). Na dowód Twojej zgody przechowamy Twój adres e-mail, tekst zgody, e-mail potwierdzający oraz odpowiednie adresy IP, czas i datę rejestracji oraz potwierdzenie.

Newsletter jest wysyłany przez MailChimp, platformę dystrybucji newsletterów Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce De Leon Ave # 5000, Atlanta, GA 30308, USA. Adresy e-mail naszych odbiorców newslettera, a także inne dane opisane w ramach niniejszych wskazówek są przechowywane na serwerach MailChimp w USA. MailChimp wykorzystuje te informacje do wysyłania i oceny newsletterów w naszym imieniu. MailChimp zobowiązał się do Tarcz Prywatności USA-UE i zobowiązuje się do przestrzegania unijnych wymogów ochrony danych. Ponadto zawarliśmy z MailChimp „umowę przetwarzania danych”. Jest to umowa, w ramach której MailChimp zobowiązuje się do ochrony danych naszych użytkowników, przetwarzania ich w naszym imieniu zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych oraz w szczególności do nieprzekazywania ich stronom trzecim.

Możesz w każdej chwili sprzeciwić się dalszemu przesyłaniu newsletterów z LoadFox; w newsletterze każdorazowo wskazujemy możliwość złożenia sprzeciwu oraz zalecany sposób zgłaszania sprzeciwu.

Możesz zobaczyć politykę prywatności MailChimp tutaj: https://mailchimp.com/legal/privacy/.

Podstawę prawną przetwarzania stanowi tutaj zgoda użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 a) RODO.

Jako użytkownik platformy otrzymujesz od nas drogą mailową regularne rekomendacje dotyczące ofert transportowych. Będziesz je otrzymywał niezależnie od tego, czy subskrybujesz nasz newsletter. W ten sposób chcemy dostarczyć Ci informacje o ofertach ładunków lub pojemności ładunkowych na naszej platformie, które mogą Cię zainteresować na podstawie danych Twojej firmy lub ostatnich transakcji na LoadFox. Jeśli nie chcesz już otrzymywać od nas ofert transportowych, możesz w każdej chwili się temu sprzeciwić, nie ponosząc kosztów innych niż koszty transmisji zgodnie z podstawowymi taryfami. W tym celu wyślij wiadomość e-mail na adres support@loadfox.eu.

Jeśli w przyszłości będziemy prowadzić remarketing i/lub retargeting (np. za pośrednictwem firmy Google lub portalu Facebook) w związku z korzystaniem z platformy, poinformujemy Cię o tym na naszej stronie.

 

7. WTYCZKI DO MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH

Niektóre z naszych stron mają zintegrowane wtyczki do mediów społecznościowych. Obecnie korzystamy z wtyczki Facebook.

Wtyczka ustanawia bezpośrednie połączenie między przeglądarką a serwerem odpowiedniego serwisu społecznościowego, gdy tylko odwiedzasz naszą stronę. W rezultacie operator serwisu otrzymuje informacje, że odwiedziłeś naszą witrynę wraz z Twoim adresem IP. Przesyłanie danych odbywa się niezależnie od tego, czy masz konto w danym serwisie i jesteś tam zalogowany. Jeśli jesteś zalogowany w serwisie społecznościowym, Twoje dane zgromadzone u nas zostaną przypisane bezpośrednio do Twojego konta użytkownika. Jeśli potwierdzisz przycisk i np. połączysz stronę za pomocą linka, serwis będzie również przechowywać te informacje na koncie użytkownika i publicznie udostępniać je swoim kontaktom. Zalecamy regularne wylogowywanie się po skorzystaniu z serwisów społecznościowych.

Poprzez wtyczki oferujemy możliwość interakcji z mediami społecznościowymi i innymi użytkownikami, dzięki czemu możemy ulepszyć naszą ofertę i uczynić ją bardziej interesującą dla Ciebie jako użytkownika.

Podstawę prawną stosowania wtyczek stanowi art. 6 ust. 1 f) RODO.

Nie mamy kontroli nad gromadzonymi danymi i operacjami przetwarzania danych, ani nie jesteśmy świadomi pełnego zakresu gromadzenia danych, celu przetwarzania lub okresów przechowywania. Nie mamy również żadnych informacji na temat usuwania danych zebranych przez dany serwis społecznościowy. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności odpowiedniego serwisu.

Adresy odpowiednich dostawców serwisów lub wtyczek oraz URL z ich informacjami dotyczącymi prywatności są następujące:

Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA:

8. DODAWANIE FILMÓW YOUTUBE

Na naszej stronie umieściliśmy filmy z serwisu YouTube, które są przechowywane na stronie http://www.YouTube.com i można je bezpośrednio odtwarzać z naszej witryny. Są one zawarte w „rozszerzonym trybie prywatności”, tzn. że żadne dane o Tobie jako użytkowniku nie są przesyłane do YouTube, jeśli nie odtwarzasz filmów. Tylko wtedy, gdy odtwarzasz te filmy, dane wymienione w następnym akapicie zostaną przesłane.

Nie mamy wpływu na ten transfer danych.

Poprzez wizytę na tej witrynie YouTube otrzymuje informacje o tym, że wyświetliłeś odpowiednią podstronę naszej witryny. Dzieje się tak niezależnie od tego, czy YouTube udostępnia konto użytkownika, na którym jesteś zalogowany, czy też nie ma konta użytkownika. Po zalogowaniu do Google Twoje dane zostaną przypisane bezpośrednio do Twojego konta. Jeśli nie chcesz, aby dane te były przypisywane do Twojego profilu na YouTube, musisz wylogować się przed aktywacją przycisku. YouTube przechowuje twoje dane jako profile użytkowania i wykorzystuje je do celów reklamowych, badań rynku i/lub niestandardowego projektu swojej strony internetowej. Masz prawo sprzeciwić się tworzeniu tych profili użytkowników, przy czym w celu wykonania tego prawa musisz zwrócić się do YouTube.

Aby uzyskać więcej informacji na temat celu i zakresu gromadzenia danych oraz ich przetwarzania przez YouTube, zapoznaj się z Polityką prywatności pod tym linkiem: https://policies.google.com/privacy?hl=pl.

9. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH I ODNOŚNIKI (LINKI) DO STRON INTERNETOWYCH OSÓB TRZECICH

Twoje dane są chronione przez firmę LoadFox dzięki technicznym i organizacyjnym środkom bezpieczeństwa, aby uniknąć przypadkowych lub celowych manipulacji, strat, zniszczeń lub dostępu ze strony osób nieuprawnionych. Nasze środki bezpieczeństwa, np. szyfrowanie danych, są systematycznie optymalizowane zgodnie z postępem technologicznym.

Pragniemy zwrócić uwagę na fakt, iż przekazywanie Twoich danych osobowych przez Internet platformie lub przez platformę Tobie (lub innym użytkownikom) może wiązać się z ryzykiem, które jest poza zasięgiem naszego wpływu.

Nasza platforma może zawierać linki do stron internetowych innych dostawców, w odniesieniu do których nie obowiązuje polityka prywatności. Firma LoadFox w momencie umieszczania linków na swojej stronie nie znalazła nielegalnych treści na powiązanych bezpośrednio stronach. LoadFox nie ma jednak wpływu na treści powiązanych stron i nie jest w stanie ich kontrolować w sposób ciągły. W związku z tym firma LoadFox nie ponosi odpowiedzialności za treści na stronach powiązanych, które zostały zmodyfikowane po umieszczeniu linków.

10. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

Masz następujące prawa w odniesieniu do dotyczących Ciebie danych osobowych:

  • prawo do informacji
  • prawo do sprostowania lub usunięcia,
  • prawo do ograniczenia przetwarzania,
  • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • prawo do przenoszenia danych

W celu dochodzenia swoich praw skontaktuj się z nami/odpowiednimi serwisami za pomocą powyższych danych kontaktowych lub z naszym inspektorem ochrony danych. Masz również prawo do złożenia skargi do organu nadzorującego ochronę danych w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych.

Stan: maj 2018 r.